Skip to content

Daftar Guru

Kepala Madrasah

TULUS MUJIONO,S.Pd.I

Kepala Madrasah
- Bidang Sarana dan Prasarana dan Hubungan Masyarakat - Guru Al Qur'an Hadist - Wali Kelas 9A

Wasilah Hamidah, S.Pd.I

– Bidang Sarana dan Prasarana dan Hubungan Masyarakat – Guru Al Qur’an Hadist – Wali Kelas 9A
- Guru PJOK

Priono, S.Pd.I

– Guru PJOK
- Bidang Kurikulum dan kesiwaan - Guru Matematika -Wali Kelas 7A

Sri Nurhayati, S.Pd.

– Bidang Kurikulum dan kesiwaan – Guru Matematika -Wali Kelas 7A
- Wakil Kepala Madrasah - Guru IPS

Gunarto Ali S.I.P

– Wakil Kepala Madrasah – Guru IPS
- Guru IPA - Pembina Gugus Depan

Sri Wati Badillah, S,Ag

– Guru IPA – Pembina Gugus Depan
Guru Sejarah Kebudayaan Islam

Dewi Astuti, S.Pd.I

Guru Sejarah Kebudayaan Islam
- Pembina OSIS - Guru Seni Budaya -Wali Kelas 9B

Dwi Mulatsih, S.Pd

– Pembina OSIS – Guru Seni Budaya -Wali Kelas 9B
- Guru Bahasa Indonesia -Wali Kelas 8B

Dra. Aan Supianah

– Guru Bahasa Indonesia -Wali Kelas 8B
- Pembina Pramuka - Guru IPS -Wali Kelas 8A

Dewi Sinta, SE.I

– Pembina Pramuka – Guru IPS -Wali Kelas 8A
- Wali Kelas 7B - Guru PKN

Ryan Wahyudi, S.Pd.I

– Wali Kelas 7B – Guru PKN
- Guru Bahasa Inggris

Elin Kusliana, S.Pd.I,

– Guru Bahasa Inggris
- Guru Bahasa Arab

Aam Mariam M, S.Pd.I

– Guru Bahasa Arab
- Guru BTQ

Fahmi Hidayanto, S.Pd.I

– Guru BTQ
- Guru Bahasa Indonesia

Rifqi Tubagus Subagja,S.Pd.

– Guru Bahasa Indonesia